Surrebukker eller terrorister?

Terrorplottet mot JFK flyplassen virker skremmende, det kunne satt store deler av New York City i flammer. Men bli ikke forbauset om terroristene vi nå hører om viser seg å være et par surrete tapere.

Muslimer i USA er glade i landet sitt, viser en ny undersøkelse. De er mye mer integrert og fornøyd enn muslimer i Europa. I USA er det lettere å få jobb, muslimene ser ser muligheter.

Så mens vi snakker om terrorangrepet som IKKE skjedde på JFK, bør vi tenke på det som faktisk skjedde i London. Transportsystemet ble i 2005 sprengt av muslimske ungdommer som var født og oppvokst i Storbritannia. Det samme med bombingen av Madrid i 2004, utført av muslimer oppvokst i Europa. De som slo til mot USA 11. september 2001 fløy inn til USA, fra andre land. Noen hadde bakgrunn fra Hamburg Tyskland, men ikke fra USA

Det meste politiet her i USA finner av såkalt "hjem avlet" muslimsk terrorisme er hjelpeløse sosiale utskudd som dem vi så i Miami. Mest kjente for å be Al Qaida om hjelp til nye støvler.

Terroristene i USA er ikke muslimer. Historisk er det ekstremister på høyresiden, som er de farlige jmf Oklahoma bomben. .

Den interessant debatten er, etter min mening, følgende: Hvorfor får USA til integreringen så mye bedre enn Europa?. Amerikanske muslimer er opptatt av å bygge sin egen fremtid -- og landet!

Kommentarer:

Postet av: Hans Kr.
Er vel kanskje ikke så rart at USA har det enklere med integrerin enn Europa, eller Norge.
Hele USA består jo faktisk av mennesker som har kommet flytende fra ulike steder elleres i verden.
Den som er igjen av den orginale amerikaner ,(indianeren) sitter jo stor sett driting på en eller annen bar i Dakota, og drikker på staens regning.
Og det er vel mye enklere å bedrive integrering på et kontinenet som USA, fordi alle har ulik kulturell bakgrunn, og ser det samme hos alle andre.
Dermed får man ingen som tviholder på sin kultur, og hevder som vi dessverre kan se andre steder at det er den eneste rette.
USA har etter at det ble "funnet" utviklet seg til en fargreik smeltedigel av mennesker.
På godt og vondt selvsagt, men like fullt.
Og alle som kom, måtte faktisk klare seg selv, det var ikke noe ferdig utbygget system som man kunne bli en del av.
Litt som den gamle dugnadstanken, med å løfte i flokk.
03.jun.2007 @ 10:22 URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: CONSERVATIVE
For å komplettere opplysnignene så skal det legges til at i USA lønner det seg sterkt å ta høyere utdanning og å jobbe, det er strenge straffer for kriminalitet og man slipper inn hovedsakelig høyt utdannede elite-innvandrere. I Europa og særlig Norge står janteloven og likhetstanken sterkt derimot. Det lønner seg mindre å jobbe og utdanne seg og man fører en såkalt "human" kriminalpolitikk og innvandringspolitikk. Den praktiske konsekvensen er at vi tiltrekker oss latsabber, fanatikere, sosialklienter og terrorister, mens USA skummer fløten. Det er ingen overraskelse at integreringer går bedre i USA, mens vi sannsynligvis kan vente oss sosial oppløsning og det som verre er i Europa i nærmeste fremtid.
03.jun.2007 @ 13:02
Postet av: Decca
Her tar du feli. 30% av amerikanske muslimer synes selmprdbombing er OK.
03.jun.2007 @ 14:12
Postet av: Decca
Det skal selvfølgelig være selvmordbombing.
03.jun.2007 @ 14:14
Postet av: Per Berge
God aften Gerard og takk for ett interesant tema du tar opp. Dette har enkelte her på bjerget debatert i bøtter og spann men uten att de fleste tar albvoret av den grunn.Att imigranter som kommer til USA må stå på egne bein er hovedårsaken til forskjellene her og der borte. Vårt velferdssystem tjener de kreftene vi ikke bør ha av muslimer. I tilleg er sosialismens sterke makt her ett problem isåtilfelle. Enkelte i den "bransjen" ser på sine fienders fiender som sine venner. Derfor virker det som venstresiden ikke vil kritisere dem som tøffer seg overfor USA som jo er markedskreftenes hjemborg. Ellers vil jeg protestere til "conservativ" som beskylder USA for å skumme fløten, for han kan umulig ha vært der borte. Hvem som helst som oppfyller kravene til Green card vil få dette. Men statsborgerskap er noe annet, også her ligger en av årsakene som gjør muslimer i USA bedre intergret. Gulrot for å oppføre seg funker bedre enn "retten" til advokat ved ankomst Gardermoen. Att USAs universiteter er en magnet for folk med ambisjoner kan på ingen måte være noe kritikverdig mot USA men heller tvert imot. Att folk fra hele verden valfareter til disse universitene for å skaffe seg det aller ypperste av studier gjør att disse utgjør en viktig del av USAs samfunnsutvikling i positiv retning. Nå har ikke muslimer vært de mest aktive til nå, men dette er på tur til å snu. Til nå har sørøst-Asiatere, Indere og Latinere stått for de beste karakterene de siste ti årene. Jeg tror mere på gulroten enn fritt leide og velferden rett opp i fanget. Velferden kan desuten ikke overleve slik vi kjenner den med den globaliserte tiden vi lever i. Begge deler kan ikke leve sammen. En som nevnte dugnadsånden og her ligger også ett bakenforligende viktig poeng, for der borte er dugnad fortsatt god knall, mens her har vi for lengt glemt dette i vår iver etter å rope på mor stat så fort det svines til i gata. Se bare på alle de "coinJugs for charity" som står på alle diskene overalt der borte. Tror venstresiden må snarest kikke seg selv i speilet å revurdere sin "fiende" for de kan ikke fortsette i samme slengen. Ett siste argument er våre Europeiske lands plikter ( uforståelige sådan) overfor tidl, kolonistater der disses borgere kan fritt flytte til sine koloniherrer. Her har Europa fått ta imot mye gørr og fa,,,skap.
Mvh: Per Berge.
03.jun.2007 @ 14:45
Postet av: Per Berge
Ett annet og mere kontroversielt argument er hvor mye muslimske de egentlig er de som utgjør hovedtyngden i USA kontra her i Europa. Har en viss anelse om att vi får mer av analfabeter med en radikal "steinalder" kultur i bagasjen, mens de ambisiøse "liksom"-muslimene drar til USA. Nå gir ikke islam deg en frihet til å velge, men er det ett sted liksom-muslimene først vil gjøre opprør mot sine egne så er det i USA . Der vil de ha mer ryggdekning fra andre ikke-muslimer imotsetning til radikale Europa.
Europa er så inni gamperævva i deep shit
att det er rart att så få har oppfattet det.
For de som måtte tro jeg har CAIR i tankene har jeg en ting å si: Tro om igjen, for større hyklere skal en lete lenge etter.
03.jun.2007 @ 15:12
Postet av: Gerhard Helskog
Hei alle.
La oss holde et anstendig nivå på samtalen og bringe fakta til bordet.
Det er galt som "Decca" hevder at 30% av muslimene i USA mener selvmordsbomber er ok (se PDF av undersøkelsen i lenken over). Det er riktig at 13% av muslimer i USA mener det er tilfeller der selvmordsbomber kan forsvares. Dette er markant mindre enn Frankrike (35%), Spania (25%) og England (24%). Mange muslimer i USA kommer fra Egypt, Nigeria og Jordan der 50 - 60% mener selvmordsbomber kan forsvares, så overgangen til USA gjør kanskje innvandrerne godt.
Entydig og gjennomgående viser undersøkelsen at muslimer i USA glir inn i samfunnet og lykkes på en helt annen måte enn i Europa.
Hvis vi ser på hvem som trives best i USA så svarer nær åtte av ti Pakistanske innvandrere at de har et godt liv i USA. Pakistanere tilpasser seg lett, og sånn sett har vi kanskje vært heldige i Norge?
I Norge er det en stilltiende kjensgjerning at det ikke har vært lett å integrere somaliere (spør bare Kadra). Jeg har intervjuet flere grupper Somaliere i Tucson, Arizona og Minneapolis, Minnesota. De hadde alle jobb! De jobbet hardt, lærte samfunnet, tjente penger og gled inn i samfunnet (vi kjørte en halv dag i Tucson uten å finne den ene arbeidsløse somalierne noen hevdet fantes blant de mange tusen som hadde flyttet til byen). Somalierne sa at familiemedlemmer som bodde i Norge og Skandinavia, følte seg frosset ut.
Så "Consevative" (pass på språket ditt) det er ikke bare et spørsmål om hvem som kommer til Norge for eksempel, men hvordan vi tar i mot dem.
Hver enkelt av oss!
alt vel
GH
03.jun.2007 @ 15:33 URL: http://helskog.nettblogg.no
Postet av: Hans Kr.
Hei Gerhard...
Du trekker frem somaliere.
TV2 har jo selv vist en del innslag om hvordan somaliere har det i Norge, Kadra, som du selv var med å "finne".
Det har jo vært noen ganske så uheldig episoder med somaliere i Oslo spesielt. Og dette ser jo vi her hjemme at også skjer i andre norske byer dessverre.
Det virker som særlig somaliks menn, har en tendens til å falle utenfor, og blir gående uten arbeid.
Skal ikke si noe om årsaken til dette, men det virker jo noe besynderlige at det er så mye verre å være somalir i Norge enn i USA.
Kan dette ha noe med forventninger å gjøre kanskje?
Eller er det slik at de som reiser til USA gjlør det fordi de ser på det som mulighetens land, mens de som kommer til Norge gjør det fordi de bare ønsker å flykte fra noe?
Og jeg synes ikke det er riktig at vi bare skal se på hvordan vi tar i mot dem.
Vi må også kunne se på hvordan de ønsker å bli tatt imot.
03.jun.2007 @ 16:13 URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Per Berge
Kan ikke se att vi her i Norge eller Europa ellers burde ha dårlig samvitighet overfor hvordan "vi tar imot dem" som det hevdes. Kan ikke se att de egentlig har noe særlig og klage over når det gjelder hjelp i bøtter og spann. Men kansje det er her problemet ligger, att vi gir før vi krever noe? Hvordan vi blir oppfattet av andre kan gjerne sees i sammenheng med hvor åpen lommeboka vår er?
Uansett Gerard skal du heller ikke legge skjul på att det har vært en viss stigende radikalisering i USA også sånn som i Chicago, Detroit og ikke minst i Californias universitets miljø. Kansje USA har en indre forsvarsmur i samfunsstrukturen vi i Europa ikke har, men det vil vi nå få se etterhvert.
Når det gjelder radikale kan en ikke snu det andre kinn til, eller ha noen dialog med i det hele tatt. Her bør nok ikke minst Norske politiske ledere på venstresiden ta seg selv i nakken før de gjør hele Norge til en nasjon med naive klovner. Store deler av verden ser med skjevt blikk på oss om dagen, noe vi bør ta på alvor.
En annen ting Gerard som ikke er nevnt men som jeg ser på som viktig, nemlig media i USA kontra Europa. Der borte er begge sider repr, både liberale og konservative så den ene siden har ikke enerett til reportasjer/meninger ut til folket. Her er det motsatt, for mellom 80-90% av pressen har en klart venstredreid holdning til både kultur, religion og utenrikspolitik.
Disse 3 er tross alt sterkt knyttet sammen i det spørsmålet vi her snakker om enten vi liker det eller ei.
I USA har kansje det faktum att flere sider kommer frem en sterkere kraft til og bekjempe det radikale.
03.jun.2007 @ 17:10
Postet av: Per Berge
Fikk denne linken i mail i dag av en bekjent. Kansje litt i samme spor som jeg nevnte i mitt innleg?
Tar for seg politisk korekthet i USAs universitetsmiljøer.
http://www.indoctrinate-u.com/intro/
03.jun.2007 @ 17:22
Postet av: Gerhard Helskog
De som kom til Tucson Arizona for eksempel, var Bantu somaliere. En "underklasse" i Somalia som hadde flyktet til fots hele veien fra Somalia til Kenya. Der satt de fast i en flyktningeleir i mer enn 10 år, uten at noen land ville ta imot dem. Da USA ikke fikk andre til å hjelpe til tok de alle 12.000, i 2003.
Da bantu-somalierne kom til USA kunne de ikke lese, skrive, de kunne ikke klokka, de viste ikke hvordan en komfyr fungerte og hadde ikke sett en strømregning før. Frivillige fra forskjellige kirkegrupper stilte opp gratis, levde med flyktningene i uker, lærte dem hva en buss-tabell var, ga språkundervisning osv.
Mange somaliere tok jobber i oppvasken o.l. i turistindutsrien. Der måtte de lære seg språk for å fungere. USA dekket husleie og mat i tre måneder etter det måtte flyktningene klare seg selv. Jobbe, betale regninger, planlegge fremtiden. Det gjorde at mange kvinner kom i jobb, kom seg ut og ble likestilt i vår forståelse av ordet. Både foreldre og barn så selv at skolegang førte til bedre jobber for ungene.
- Er det ikke for brutalt å kutte all støtte etter tre måneder? spurte jeg.
- Slett ikke, svarte de ansvarlige: - Dette er ressurssterke mennesker. De gikk fra Kenya til fots. Det de opplever her i USA er småtteri mot de hindringene de har overvunnet.
USA ser dem som resurser, ikke som et problem.
Derfor er mitt spørsmål fortsatt. Hva gjør du?
Kjenner du en somalisk familie?
03.jun.2007 @ 20:16 URL: http://helskog.nettblogg.no
Postet av: Erik
Hvorfor får vi det til så mye bedre i Sør Afrika enn i Europa? På mange måter er Sør Afrika veldig likt USA, og fellesnevneren er vel at man er sin egen lykkes smed. Sett deg på raua her nede og vent på "herr Stat"... da varer du ikke lenge.
03.jun.2007 @ 23:21
Postet av: Hans Kr.
Jeg skjønner spørsmålet ditt Gerhard.
Og må svare nei, jeg kjenner ikke en somalsk familie.
Men ikke fordi jeg ikke vil, men fordi de jeg har forsøkt å komme i kontakt med har avvist meg.
04.jun.2007 @ 01:27 URL: http://magnor.nettblogg.no
Postet av: Kjetil
Surrete tapere er nok dessverre en korrekt beskrivelse. Eksperter uttaler seg nå om sannsynligheten i plottet, og dem spør til og med om det virkelig var en trussel i det hele tatt.
http://news.yahoo.com/s/afp/usattacksairportskepticism;_ylt=AoHRPX72sMOSE0CyVImslUQDW7oF
05.jun.2007 @ 17:13
Postet av: Eric
Muslimer integrerer seg lettere i USA enn i Europa. Men hvorfor denne forskjellen? En viktig faktor er nok at USA tar "kremen" av flyktninger/innvandrere fra muslimske land. "Skrapet" overlater de til Europa.
Dette fenomenet viser seg best i flyktningleirene rundt om i verden. Amerikanerne sørger for at deres FN-kvote består av flyktninger med god utdanning og god helse. De med dårligst helse og utdanning ender opp i Norge og andre Europeiske land.
15.jun.2007 @ 03:59
Postet av: Gerhard Helskog
Vi omtaler ikke mennesker som "skrap", den som vil bidra til diskusjonen her skal holde et høyere nivå. Jeg ser spesielt Europeere bortforklarer sine fiaskoer med å skylde på USA og si at de har plukket ut de beste. Men jeg ser ingen som kan dokumentere dette. Tvert om ser jeg her i USA en strøm av ufaglærte, fattige innvandrere hvorav flere av dem verken kan lese eller skrive (jmf. det jeg har skrevet om somalierne).
16.jun.2007 @ 10:38 URL: http://helskog.nettblogg.no
Postet av: Sink
Du lyver, Gerhard Helskog, og du sletter det som ikke passer inn i din verdensanskuelse. Feiging!
15.aug.2007 @ 06:54
Postet av: Gerhard Helskog
Nåda Sinke. Dette er et nettsted for voksne. Velkommen tilbake senere ;-) G
20.aug.2007 @ 08:11 URL: http://helskog.nettblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Husk meg?

Trackback

Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/5454317
Mitt profilbilde

Gerhard Helskog

Fra: Ski

Født: 1963

Gerhard Helskog er TV 2s korrespondent i Washington D.C. Helskog har jobbet i TV 2 siden starten i 1992, og har blant annet ledet arbeidet med programmene Dokument2 og Rikets tilstand.

Mer...

september 2007
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             


hits